SỨ MỆNH VÀ TẦM NHÌN

 

SỨ MỆNH:

Khách hàng: Mang đến giải pháp quà tặng thông minh, dịch vụ vượt trội.

Nhân viên: Mang đến sự tự tin hơn trong cuộc sống cho nhân viên thông qua việc đóng góp đầy ý nghĩa của họ.

Cổ đông: Mang đến lợi nhuận cho nhà đầu tư, sự tin tưởng vào trí thức và tính chính trực của chúng tôi. 

Cộng đồng xã hội: Góp phần làm giảm áp lực an sinh xã hội trong vấn đề tạo ra việc làm cho người lao động với mức thu nhập cao.

TẦM NHÌN:

Bằng cách làm việc sáng tạo hàng ngày, chúng tôi đang từng bước vững chắc tiến tới ước mơ trở thành một trong xưởng sản xuất – gia công quà tặng hàng đầu Việt Nam và là một trong những nơi cung cấp môi trường làm việc tốt nhất tại Việt Nam.

 

Giá trị cốt lõi:

Uy tín: Thực hiện theo những gì đã cam kết .

Tận tâm: Chu đáo, tận tình vì khách hàng vì đối tác. 

Chủ động: nắm bắt linh hoạt, hợp thời xử lý. 

KIẾN TẠO: không ngừng đổi mới và sáng tạo.