VĂN HÓA CÔNG TY

VĂN HÓA CÔNG TY

  • Văn hóa Gia đình: Yêu thương chân thành như một gia đình thứ 2 (mỗi thành viên là anh, là chị, là em trong một gia đình. Luôn yêu thương và làm việc cùng nhau; cùng chia sẻ khó khăn, giúp đỡ nhau trong công việc và cuộc sống.)
  • Văn hóa Mục tiêu: Làm gì cũng phải có mục tiêu, kế hoạch rõ ràng, hành động mạnh mẽ, liên tục kiểm tra cải tiến, tiêu chuẩn hóa thành quy trình chuẩn.
  • Văn hóa làm hết việc chứ không làm hết giờ.
  • Văn hóa Ước mơ: Công ty giúp mỗi thành viên xây dựng Ước mơ , lập kế hoạch chiến lược đạt ước mơ, Tạo mọi điều kiện để thành viên đạt ước mơ
  • Văn hóa ứng xử: cảm ơn - xin lỗi; văn hóa Khen – Chê