tư vấn quà tặng cá nhân

Hơn 90% người người thích tư vấn quà tặng cá nhân hóa hơn các loại quà tặng thông thường khác, vậy quà tặng cá nhân hóa là gì? Vì sao phải chọn bút gỗ khắc tên làm quà tặng cá nhân hóa.